Inläggning surfisk 2022

När isen går; Inläggning surfisk           Ansvarig: Jonas Blom och John-Erik Blom

Fiskrensning och inläggning av surfisk för den som är intresserad att lära sig traditionen.

Intresserade tar kontakt med John-Erik/Jonas Blom innan islossningen.