Kontakt

Info@skogensbygdegard.se

Ordförande: Stina Kylin – 070-654 51 41, kristina.kylin@stinakylin.se
Kassör: Anna Österberg – 0651-490 21, annakaj2@gmail.com
Sekreterare: Emma-Stina Holmstrand, 073-847 38 64
Dansbaneansvarig: Jonas Blom – 070-654 51 92
Vaktmästare: Tomas Sakshaug – 073-061 82 38
Webbansvarig: Lars Elfström – 073-780 76 50

För bokning av Sidskogens bygdegård eller Sidskogens dansbana, kontaktas kassören.