Dansbanan

Redan på 1800-talet hade man dansbana,
på andra sidan sjön. Den flyttades till sin
nuvarande plats 1910.

Flera gånger varje år har det dansats på den
lilla dansbanan invid sjön. Numer hålls en
dans helgen efter midsommar.

dansb