Slåtterbal i Jössebo!

I år har vi valt att sammarbeta med Jössebo Viltkamp när Slåtterbalen går av stapeln.
Det innebär att vi tillsammans med dem kommer hjälpas åt för att ge er en så bra kväll som möjligt när
Larz Kristerz spelar upp till dans på dansbanan i Jössebo!

Försäljning av mat och dryck finns inne på området.
Bussar kommer gå från olika orter. Mer info kommer.

Datum: lördag 4 augusti
Tid: 21-01
Plats: Jössebo Viltkamp
Åldersgräns: 18 år

Välkomna !!