Inläggning av surfisk

Vi väntar med spänning på att isen ska gå….

.. så att vi får ta del av den traditionella inläggningen av surfisk.
Vill du veta mer eller vara med?

Ta kontakt med John-Erik för att höra hur isläget är och när aktiviteten kan tänkas äga rum.

John-Erik: 0651- 490 26