Kallelse till årsmöte 2017!

Söndag 26 februari kl. 17.00 i bygdegården i Sidskogen

Vi bjuder på fika. Vi hoppas att många har möjlighet att komma.
Om du inte kan komma, men har synpunkter inför, eller vill få information efter årsmötet, är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen.

Ordförande: Stina Kylin
Sekreterare: Lotta Ling
Kassör: Anna Österberg
Ledamöter: Emma-Stina Holmstrand & Stefan Österberg
Suppleanter: Linnéa Olsson & Christian Jonsson

 

Vi vill även be dig att betala in medlemsavgiften enligt nedan, helst före den 1 mars!
Du gör din inbetalning på bankgiro 5721-0478.
Kom ihåg att skriva namn och adress, för dem betalningen gäller!

Medlemsavgift:
Familj, inkl barn upp till 18 år     100 kr
Enskild medlem                                   50 kr
Det går också bra att ge frivilliga bidrag till vår verksamhet vid inbetalningen.
Har du frågor som rör inbetalningen kan du kontakta kassören; Anna Österberg, 0651-49021.

Välkomna!
/Styrelsen