Ett stort tack

Med detta inlägg vill vi i föreningen tacka er, som kommit och deltagit i våra evenemang under 2016. Utan ert deltagande hade vi inte kunnat fortsätta med det vi gör. 

Tack även till er som arrangerar och ställer upp ideellt inom vår förening. All heder till er!

 

Gott nytt år på er alla.
Välkomna till ett nytt år med Skogens Bygdegårdsförening!