Inläggning av surfisk

Tiden på året för inläggning av surfisk är här.
Intresserade tar kontakt med John-Erik innan islossningen.
Fiskrensning och inläggning enligt tradition för de intresserade!

John-Erik Blom, 0651- 490 26

DSC_0564.JPG