Byaträff för byarna på skogen

Måndag den 14 mars kl.18.00 på Harsagården
kan du lyssna på information från bl.a.
Järvsörådet, Destination Järvsö, Svedbovallen,
Messmörsteatern och skogsbyarna.

Fika kommer serveras!

Det kommer även komma info från Trafikverket
(Marcus Wester och Stefan Olsson) ang.
ombyggnaden av vägen Nybo-Sidskogen.
Se mer info på hemsidan, Skogens bygdegårdsförenings facebooksida
eller anslagstavlan i Sidskogen.