Kontakt

Info@skogensbygdegard.se

Ordförande: Stina Kylin – 070-654 51 41, stina@skogensbygdegard.se
Kassör: Anna Österberg – 0651-490 21, annakaj2@gmail.com
Sekreterare: Emma-Stina Holmstrand, 073-847 38 64
Dansbansansvarig: Jonas Blom – 0651-49025, 070-654 51 92
Vaktmästare: Kaj Österberg – annakaj2@gmail.com
Webbansvarig: Linnea Olsson – linnea.olsson@outlook.com

För bokning av Sidskogens bygdegård eller Sidskogens dansbana, kontaktas kassören.