Program 2021

PROGRAM ÅR 2021

Klicka här för att ladda ner Programblad 2021

 

Med reservation för ändringar.

 • 11-kaffe på tisdagar                               Ansvarig: Anna Österberg. ”11-kaffe” anordnas varje tisdag någonstans i/runt Sidskogen, där de som vill går till veckans plats och fikar tillsammans. Information om platsen eller annat intressant ämne. Om möjligt utomhus, och alltid med avstånd till varandra. (kamratcirkel i samverkan m SV)         

               

 

 • Söndag 28 februari 2021; Årsmöte       Ansvarig: Styrelsen             Kl 17.30. Via Zoom. Mötet genomfört digitalt med stöd av SV

 

 •  Byamöte?                                                Ansvarig: Bo Lodin

       

 • När isen går; Inläggning surfisk           Ansvarig: John-Erik Blom och Jonas Blom. Intresserade tar kontakt med John-Erik/Jonas Blom innan islossningen. Fiskrensning och inläggning av surfisk för den som är intresserad att lära sig traditionen. Genomfört 9 maj   

  

 • Maj-Augusti; Mätt på en plätt              Ansvarig: Anna-Reet GillbladOdlingsdiskussioner/kurs. Under planering

 

 • Måndag 17 maj; Krattning bygdegården        Ansvarig: Styrelsen. Kl 18.00. Samling vid bygdegården. Krattning av gräsmattan. Ta med krattor mm. Fönsterputs. Bygdegårdsföreningen bjuder på kaffe.   

                       

 • Jaktlotteri 12 juni-28 augusti                 Ansvarig: Stina Kylin, Anna Österberg. 1:a pris: Jakthelg på Väddika Jakt och Gästgård i Uppland. 2:a – 5:e pris: Köttlådor. 6:e pris: Presentkort Harsagården. Dragning kommer att ske 28/8 på surfisk/ surströmmingskvällen på Sidskogens dansbana. Lottpris 100 kr.       

 

 • Lördag 19 juni; Röjardag      Ansvarig: Stina Kylin, Stefan Österberg, Kaj Österberg, Thomas Sakshaug. Kl 09.00. Samling vid bygdegården. Aktivitet utomhus, där vi håller avstånd.Röjning och städning vid dansbanan, bygdegården och stigar.Bygdegårdsföreningen ordnar grillmöjlighet, ta med egen lunch. Ta med krattor, röjningsverktyg mm.

          

 • Lördag 3 juli; Evenemang på dansbanan lördag efter midsommar. Mer info kommer senare

 

 • Lördag 10 juli; Hälso/motionsdag.        Ansvarig: Stina Kylin, Emma-Stina Holmstrand, Kent Strömberg, Maria Elfström. Kl. 9.00. Samling bygdegården. Familjedag utomhus, där vi håller avstånd. Gemensam uppvärmning, barnaktiviteter, Gå-lunka-löp på skogsstigar runt Sidskogssjön, plogging, gemensam stretching. Lättare lunch går att köpa. Fotoutställning i samverkan m SV. Kostnad meddelas senare.

 

 • Måndag 19 juli; Järvsöskogens dag.     Ansvarig: Stina Kylin, Kent Strömberg, Anna-Reet Gillblad, Thomas Sakshaug, Kerstin Johansson, Stefan Österberg. Kl. 11.00-15.00. Sidskogens Dansbana. Kolbullar, musik, lotteri, fiskdamm. Kolarkojan öppen. Mer info kommer senare.

 

 • 7 augusti; Countryafton. Ansvarig: Kent Strömberg, Mats Bjerker, Lotta Ling. Sidskogens Dansbana. Mer info kommer senare

 

 • 3:e veckan i augusti; Utomhusbio på dansbanan. Kvällstid, Sidskogens dansbana. Mer info kommer senare.

 

 • Lördag 28 augusti; Surfisk/Surströmming Ansvarig: Kerstin Johansson, Jonas Blom. Kl. 17.00 Sidskogens dansbana. Dags att njuta av årets ”suringar”.Film om surfisk. Dragning jaktlotteri. Medlemmar 40 kr, icke medlemmar 100 kr. Barn gratis.Mer info kommer senare.

                 

 • November; Filmkvällar Erik Erikssons filmer Ansvarig: Styrelsen. Kulturarrangemang i samverkan med SV. Mer info kommer senare.         

 

 • Söndag 28 november; Grötlunch m julpyssel Ansv: Kerstin Johansson, Thomas Sakshaug. Kl. 12.30-14.30. Bygdegården.Gröt & skinka. Bygga pepparkakshus och julpyssel.Medlemmar och barn gratis, icke medlem 40 kr.

                 

 • Lördag 11 december; Luciafest            Ansvarig: Stina Kylin, Emma-Stina Holmstrand. Kl. 17.00. Bygdegården.Luciatåg, lotteri, fika. Tomten kommer…. (ta med paket till ert barn).

 

 • Söndag 9 januari 2022; Julgransplundring Ansvarig: Stina Kylin, Anna Österberg. Kl. 14.00. Bygdegården. Lek och dans kring granen, äta upp pepparkakshuset, fika, godispåsar till barnen.Medlemmar och barn gratis, icke medlem 40 kr.

 

 • Söndag 27 februari 2022; Årsmöte       Ansvarig: Styrelsen             Kl 17.30. Bygdegården/digitalt?

 

 • Lördag 5 mars 2022; Pimpeltävling        Ansvarig: Jonas Blom. Prel. kl 09.30-12.30. Anmälan från 09.00 vid bygdegården.Redan medlem gratis, övriga betalar medlemsavgift 100 kr.                 

Mer information om aktiviteterna kommer här på hemsidan och på facebook på vår sida Skogens Bygdegårdsförening